Kalendarium

KALENDARZ ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, który rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku,a kończy z dniem 30 czerwca następnego roku oraz pełni dyżur w czasie ferii zimowych oraz w okresie wakacji letnich w miesiącu lipcu.
WYJĄTEK STANOWIĄ:
- przerwy ustalone z ważnych przyczyn ( awaria, remont),
- dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych 1 XI
Narodowe Święto Niepodległości 11 XI
Boże Narodzenie 24-26 XII
Nowy Rok 1 I
Trzech Króli 6 I
Poniedziałek Wielkanocny 22 IV
Święto Pracy 1 V
Święto Konstytucji Trzeciego Maja 3 V
Boże Ciało 20 VI

W okresie szkolnych przerw przedświątecznych oraz ferii zimowych – przedszkole funkcjonuje BEZ PRZERW, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę zgłoszonych wcześniej przez rodziców dzieci.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - dyżury 24 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie Zimowe - dyżury 11 luty- 22 luty  2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna – dyżury 29 marca-3 kwietnia 2019 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
6. Wakacje letnie - (dyżury w miesiącu lipcu zostają ustalone w przypadku odpowiedniej ilości zgłoszonych dzieci) 1 lipca - 31 sierpnia 2019r.