Projekty

W lipcu 2013 roku w WFOŚiGW w Łodzi została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna - „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach" wniosku pn. „Nasz zielony zakątek w Przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach".

Łączna wartość zadania – 34.895,17 ( w tym: 33.150,00zł stanowi dotacja, a 1745,17zł stanowi udział własny Gminy.

Na terenie działki przedszkolnej powstał ogródek dydaktyczny, w którym:

1) zostały zasadzone różnego rodzaju i gatunku drzewa ozdobne, drzewa owocowe, krzewy, byliny, zioła i trawy,

2) został zakupiony sprzęt ogrodniczy,

3) utworzona została "ścieżka zmysłów" składająca się z piasku, żwiru, kory, kamyków, szyszek i innych naturalnych materiałów,

4) umieszczona została drobna architektura ogrodowa: altana dydaktyczna pełniąca funkcję klasy, ławeczki, stoły, karmniki, ul dydaktyczny, budki lęgowe, donice, płotki, drabinki na pnącza,

5) zakupiona została stacja meteorologiczna z wyposażeniem i przyrządami do obserwacji zjawisk atmosferycznych,

6) ustawione zostały tablice dydaktyczne, na których znajdują się informacje o kwiatach i ich budowie, warzywach i ogrodzie, a także zegar obserwacji pogody oraz zegar śpiewu ptaków z informacjami o chronionych gatunkach ptaków,

Dodatkowo zakupione zostały pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o utworzony ogród tj. plansze, książki, albumy, ćwiczenia, gry edukacyjne, globusy, lornetki, lupy oraz torby małego ogrodnika.

Ogródek przedszkolny jest żywą pracownią, w której dzieci mogą prowadzić ciekawe badania, eksperymenty, obserwacje, a także mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą. Ogród jest wykorzystany do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych. Dzieci nabywają wiadomości, kształtują umiejętności i pożądane postawy. Celem ogólnym jest zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi

"Nasz Zielony Zakątek przy Przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach" - sprawozdanie I półrocze roku szkolnego 2013/2014.