Zajęcia dodatkowe

Zajęcie

Czas trwania i częstotliwość

język angielski 15-30 min 2 razy w tygodniu
rytmika 1/2 godz.  1 raz w tygodniu
logopedia 1/2 godz. 1 raz w tygodniu  (zakwalifikowane dzieci w wieku 5-6 lat)
gimnastyka korekcyjna 1/2 godz. 2 razy w tygodniu
terapia pedagogiczna 1/2 godz. 2 razy w tygodniu
kółko przyrodnicze 1/2 godz. 1 raz w tygodniu
kółko taneczne 1/2 godz. 1 raz w tygodniu
kółko plastyczne 1/2 godz. 1 raz w tygodniu
kółko wokalne 1/2 godz 1 raz w tygodniu
filharmonia 1/2 godz.1 raz w miesiącu   (wszystkie dzieci)
teatrzyk 1 godz.1 raz w miesiącu      (wszystkie dzieci)