Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA.

    20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to data upamiętniająca uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Konwencja gwarantuje wszystkim dzieciom na świecie ich prawa i ma za zadanie chronić  i wspierać je w prawidłowym rozwoju. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. W tym roku ten wyjątkowy dzień będzie upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji
     Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.
Należy pamiętać, że im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno - moralne. 
W przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące swych praw, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych.  W naszym przedszkolu w tym szczególnym dniu we wszystkich grupach odbyły się zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom tematyki praw dzieci. Przedszkolaki m.in. słuchały opowiadań, wierszy, piosenek, oglądały filmiki i  omawiały plansze ilustrujące ich prawa,  rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawach i emocjonujących grach, wykonywały ciekawe prace plastyczne.
     Uświadamiajmy najmłodszym, że mają swoje prawa i mogą z nich korzystać, a dorosłym przypominajmy, że powinni te prawa zawsze respektować, stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę.