Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA.

    20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to data upamiętniająca uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Konwencja gwarantuje wszystkim dzieciom na świecie ich prawa i ma za zadanie chronić  i wspierać je w prawidłowym rozwoju. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. W tym roku ten wyjątkowy dzień będzie upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji
     Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.
Należy pamiętać, że im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno - moralne. 
W przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące swych praw, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych.  W naszym przedszkolu w tym szczególnym dniu we wszystkich grupach odbyły się zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom tematyki praw dzieci. Przedszkolaki m.in. słuchały opowiadań, wierszy, piosenek, oglądały filmiki i  omawiały plansze ilustrujące ich prawa,  rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawach i emocjonujących grach, wykonywały ciekawe prace plastyczne.
     Uświadamiajmy najmłodszym, że mają swoje prawa i mogą z nich korzystać, a dorosłym przypominajmy, że powinni te prawa zawsze respektować, stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę.