Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach jest placówką publiczną, prowadzona przez Gminę Gorzkowice.
Pracuje codziennie w godzinach 6:00-16.30. Funkcjonuje w nim sześć oddziałów, a dla dwóch grup przedszkolnych wygospodarowano sale w byłym gimnazjum.

Usytuowane jest w wolno stojącym, nowoczesnym, parterowym obiekcie otoczonym ogrodem o dużej powierzchni, z placem zabaw wyposażonym w bezpieczny, kolorowy sprzęt do zajęć ruchowych. Przestronne, estetyczne i kolorowe sale zajęć z wydzielonym miejscem do odpoczynku i zabawy, posiadają odpowiednie wyposażenie do realizacji podstawy programowej i przyjętych programów wychowania przedszkolnego.

Atutem przedszkola jest utworzony ogródek dydaktyczny stanowiący żywą pracownię do realizacji zajęć przyrodniczo-ekologicznych, do prowadzenia obserwacji, badań i eksperymentów, kształcenia pożądanych postaw w stosunku do świata roślin i zwierząt. Wszystkie działania kadry pedagogicznej koncentrują się wokół kluczowych zadań przedszkola zawartych w koncepcji pracy, których celem jest wszechstronny rozwój dzieci i zapewnienie im bezpiecznego pobytu w przedszkolu. W pracy z dziećmi, nauczyciele wykorzystują aktywne metody (m.in. ćwiczeń gimnastyczno-relaksacyjnych z elementami rytmiki, pedagogiki zabawy, technik parateatralnych, gimnastyki twórczej, zabaw badawczych, burzy mózgów).

Obok zajęć z oferty podstawowej, organizowane są także zajęcia dodatkowe, odpowiadające potrzebom dzieci i oczekiwaniom rodziców: logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, taneczne, przyrodnicze, plastyczne, języka angielskiego, choreoterapii i terapii pedagogicznej. W szerokim zakresie prowadzona współpraca z rodzicami i instytucjami i organizacjami środowiska przynosi obopólne korzyści, w szczególności mające fundamentalne znaczenie dla rozwoju dziecka m.in. poznawanie pracy ludzi w różnych zawodach, umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, pokonywanie tremy podczas występów publicznych, uwrażliwienie na potrzeby innych, zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie zainteresowań, poznanie instytucji działających w środowisku i dostrzeganie ich użyteczności.

Szczególnie ważne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym oraz wskazywanie na korzyści płynące z uczęszczania dzieci do przedszkola. Informacje o efektach pedagogicznych przekazywane są w szczególności poprzez: bezpośredni kontakt, stronę internetową, spotkania adaptacyjne, zajęcia otwarte i uroczystości przedszkolne.

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające odpowiednie warunki do rozwoju dzieci, do doskonalenia zawodowego nauczycieli i nowatorstwa pedagogicznego. Nauczyciele angażują się w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i stosowanie licznych, innowacyjnych rozwiązań w pracy pedagogicznej m.in. wdrożenie do realizacji wielu programów własnych, programów i akcji ogólnopolskich, prowadzenie dodatkowych, nieodpłatnych zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci.