Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach jest placówką publiczną, prowadzona przez Gminę Gorzkowice.
Pracuje codziennie w godzinach 6:00-16.30. Funkcjonuje w nim siedem oddziałów.

Usytuowane jest w wolno stojącym, nowoczesnym, parterowym obiekcie otoczonym ogrodem o dużej powierzchni, z placem zabaw wyposażonym w bezpieczny, kolorowy sprzęt do zajęć ruchowych. Przestronne, estetyczne i kolorowe sale zajęć z wydzielonym miejscem do odpoczynku i zabawy, posiadają odpowiednie wyposażenie do realizacji podstawy programowej i przyjętych programów wychowania przedszkolnego.

Atutem przedszkola jest utworzony ogródek dydaktyczny stanowiący żywą pracownię do realizacji zajęć przyrodniczo-ekologicznych, do prowadzenia obserwacji, badań i eksperymentów, kształcenia pożądanych postaw w stosunku do świata roślin i zwierząt. Wszystkie działania kadry pedagogicznej koncentrują się wokół kluczowych zadań przedszkola zawartych w koncepcji pracy, których celem jest wszechstronny rozwój dzieci i zapewnienie im bezpiecznego pobytu w przedszkolu. W pracy z dziećmi, nauczyciele wykorzystują aktywne metody (m.in. ćwiczeń gimnastyczno-relaksacyjnych z elementami rytmiki, pedagogiki zabawy, technik parateatralnych, gimnastyki twórczej, zabaw badawczych, burzy mózgów).

Obok zajęć z oferty podstawowej, organizowane są także zajęcia dodatkowe, odpowiadające potrzebom dzieci i oczekiwaniom rodziców: logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, taneczne, przyrodnicze, plastyczne, języka angielskiego, choreoterapii i terapii pedagogicznej. W szerokim zakresie prowadzona współpraca z rodzicami i instytucjami i organizacjami środowiska przynosi obopólne korzyści, w szczególności mające fundamentalne znaczenie dla rozwoju dziecka m.in. poznawanie pracy ludzi w różnych zawodach, umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, pokonywanie tremy podczas występów publicznych, uwrażliwienie na potrzeby innych, zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie zainteresowań, poznanie instytucji działających w środowisku i dostrzeganie ich użyteczności.

Szczególnie ważne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym oraz wskazywanie na korzyści płynące z uczęszczania dzieci do przedszkola. Informacje o efektach pedagogicznych przekazywane są w szczególności poprzez: bezpośredni kontakt, stronę internetową, spotkania adaptacyjne, zajęcia otwarte i uroczystości przedszkolne.

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające odpowiednie warunki do rozwoju dzieci, do doskonalenia zawodowego nauczycieli i nowatorstwa pedagogicznego. Nauczyciele angażują się w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i stosowanie licznych, innowacyjnych rozwiązań w pracy pedagogicznej m.in. wdrożenie do realizacji wielu programów własnych, programów i akcji ogólnopolskich, prowadzenie dodatkowych, nieodpłatnych zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci.