Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w ramach podstawy programowej i zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w szczególności:
  • religia
  • logopedia
  • zajęcia umuzykalniające
  • j.angielski
​ Religia

Zajęcia z religii organizowane są dwa razy w tygodniu w grupie dzieci 5 i 6 -letnich po 30 minut.
Nauczyciel prowadzący: ks. Dawid Kowalewski

Język angielski

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po 30 minut w grupie dzieci 5 i 6-letnich oraz dwa razy w tygodniu po 15-20 minut w grupie dzieci 3 i 4 -letnich.
Nauczyciel prowadzący: mgr Jolanta Bednarska

Rytmika

Zajęcia organizowane są jeden raz tygodniu w grupie dzieci 5 i 6 letnich po 30 minut, jeden raz w tygodniu po 15 -20 minut w grupie dzieci 3 i 4 -letnich.
Osoba prowadząca: mgr Renata Ziemba

Logopedia

Ćwiczenia logopedyczne odbywają się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach uczestniczą dzieci zakwalifikowane do pomocy logopedycznej. Zajęcia z dzieckiem trwają 45 minut.
Nauczyciel prowadzący: logopeda mgr Aleksandra Magiera-Janczura.

Zajęcia z terapii pedagogicznej

Zajęcia organizowane są  raz w tygodniu po 45 minut dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz
z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola.
Nauczyciel prowadzący: mgr Emilia Nowak

Choreoterapia

Choreoterapia, jest terapia tańcem - to jedna z form arteterapii, czyli terapii poprzez sztukę. Jako formę leczenia wykorzystuje ona taniec i ruch. Choreoterapia składa się z trzech elementów: tańca, ćwiczeń muzyczno-ruchowych oraz improwizacji ruchowych do wybranej muzyki. Celem choreoterapii nie jest nauka konkretnych kroków, lecz dojście do uczuć, które nie mogą być zwerbalizowane. Choreoterapia postrzega taniec jako metaforę życia, a poprzez ruch ukazuje życie. Zajęcia organizowane są raz w tygodniu po 25 minut.
Nauczyciel prowadzący: mgr Lena Misztela