Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Realizacja projektu ekologicznego przy Przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach z WFOŚiGWPrzedszkole Samorządowe w Gorzkowicach w ramach konkursu pn: „Nasze Ekologiczne Pracownie”, otrzymało dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenia punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym
w Gorzkowicach”. Beneficjenetem jest Gmina Gorzkowice.
Koszt całkowity zadania wynosi 59 840zł.
           Celem projektu jest utworzenie przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć z zakresu przyrody i ekologii. Poszerzenie wiedzy o roślinach, nabywanie wiedzy na temat życia zwierząt oraz obserwowanie przyrody, wpłyną pozytywnie na kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych oraz opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Teren wokół przedszkola zostanie zagospodarowany tak, aby otoczenie stało się bardziej zielone, kolorowe i przyjazne dla dzieci i rodziców. Projekt nasz ”Ekopracownia pod chmurką” będzie podzielony na kilka stref: ogród ziołowo-warzywny, zwierzęta, kwiaty, odpoczynek
i dydaktyczna.
            W ramach realizacji projektu została wykonana altana oraz zakupiono stoły i ławki. Wiata to nasza klasa, gdzie bez względu na warunki atmosferyczne dzieci będą miały możliwość wyjścia z budynku i uczestniczenie w zajęciach przyrodniczych na świeżym powietrzu.
            W roku 2024 będą podejmowane dalsze działania zmierzające do zrealizowania projektu. Zostaną zakupione i zamontowane: tablice dydaktyczne i informacyjne, domki dla owadów, budki i karmniki dla ptaków, ławki wokół klombu, donice drewniane, zbiornik na gromadzenie deszczówki, płotek ogrodowy. Następnie zostaną zakupione: sprzęt ogrodniczy, wózek ogrodowy transportowy, różnego rodzaju rośliny( drzewa, krzewy, byliny, trawy, nasiona warzyw i ziół), materiały niezbędne do przygotowania gruntu pod nasadzenia ( zakup żwiru, torfu, ziemi, kory, agrowłókniny) oraz pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego(atlasy zwierząt i roślin, lupa, lornetka itp.). Ponadto będą prowadzone zajęcia terenowe, pogadanki przyrodnicze, spotkania m.in. z leśniczym, ogrodnikiem oraz warsztaty przyrodnicze.
Realizacja tej inicjatywy pozwala dzieciom poznawać przyrodę, budować świadomość ekologiczną, kształtować aktywną postawę i kulturę ekologiczną. Projekt jest działaniem zespołowym, a jego założenia i zadania zostały tak zaplanowane, aby do jego realizacji włączyć dzieci, ich rodziny i lokalną społeczność oraz zachęcić ich do pracy na rzecz ochrony środowiska.